Ενημερώθηκε: 27 Μαΐου 2021
   
 
 

 

 
Donwloads
 

 Για νέα εγκατάσταση των προγραμμάτων.


1. CADware Classic  (μόνιμης άδειας)

2. CADware i-Net  (συνδρομητικό)

3. AutoKENAK Για επικαιροποίηση ήδη εγκατεστημένων προγραμμάτων.


1. CADware Classic  (μόνιμης άδειας)

2. CADware i-Net  (συνδρομητικό)

3. AutoKENAK

4. AutoΔόμηση5. HASP - Κλειδί USB stick DEMO Video DownloadsDEMO V
ideo AutoKENAK


DEMO Video CADware
 
DEMO Video AutoΔόμηση