Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023
   
 
 

 
CADware logo DEMO Video

Δείτε τις δυνατότητες του CADware: Κατανοήστε τον τρόπο λειτουργίας του και δείτε τις δυνατότητές του σε βασικές εργασίες ετοιμασίας σχεδίων και 3D παρουσιάσεων. Οι δυνατότητες του CADware δεν εξαντλούνται σ' αυτά τα Video. Είναι πολύ περισσότερες.
 

Τα Video ως εκπαιδευτικά βοηθήματα σας μαθαίνουν τα βασικά του CADware βήμα προς βήμα.
 

Αφήγηση - Ανάλυση:
 -
Τα Video έχουν αφήγηση από έμπειρους εισηγητές.
 - Είναι όλα φτιαγμένα σε υψηλή ανάλυση (HD). Αν δεν παίζουν σε υψηλή ανάλυση στο YouTube, δοκιμάστε άλλον Browser ή κατεβάστε τα στον υπολογιστή σας.
 

CADware ΤΟΙΧΟΙ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ
  1. Φόρτωμα CADware - Setup.
Επιλογή της κλίμακας σχεδίασης. Το πρόγραμμα θα ρυθμίσει αυτόματα όλες τις σχετικές παραμέτρους. Δείτε πως μπορείτε να αλλάζετε μεγέθη χαρτιών εκτύπωσης, είτε τυποποιημένα είτε custom. Το σχέδιο μπορείτε να το τυπώσετε σε οποιαδήποτε κλίμακα, αφού το CADware αναλαμβάνει να προσαρμόσει τα σχεδιασμένα αντικείμενα (γράμματα, blocks, hatch κλπ) στη νέα κλίμακα. (2:36 min
- 28 MB).
Download in HD
  2. Τοίχοι και Υποστηλώματα.
Παρακολουθήστε τη σχεδίαση τοίχων με το CADware σε δύο και τρεις διαστάσεις ταυτόχρονα. Σχεδιάζονται ευθύγραμμοι και καμπύλοι τοίχοι με επιλεγμένα χρώματα και σε διαφορετικά πάχη. Γίνεται διαγραφή τοίχων και επεξεργασία με την εντολή Stretch του AutoCAD. Τοποθετούνται υποστηλώματα με διαγράμμιση beton. (3:55 min - 24 MB)

Download in HD
  3.1. Ανοίγματα.
Δείτε την πλούσια βιβλιοθήκη παραμετρικών ανοιγμάτων. Είναι σχεδιασμένα για τις ανάγκες της μεσογειακής και Ελληνικής αρχιτεκτονικής. Γίνεται μορφοποίηση τόσο της κάτοψης όσο και της όψης του κάθε ανοίγματος και τέλος γίνεται η εισαγωγή του στο σχέδιο. Τα πινακάκια διαστάσεων εισάγονται στη σωστή θέση αυτόματα. (3:35 min - 27 MB)

Download in HD
  3.2. Ανοίγματα: τροποποιήσεις, πλαίσια.
Η δυνατότητα τροποποιήσεων του σχεδίου είναι καθοριστικός παράγοντας. Με τις ισχυρές εντολές του CADware γίνονται τροποποιήσεις σε ένα ή σε πολλά ανοίγματα ταυτόχρονα. Γίνεται αλλαγή της μορφής, της θέσης, του τρόπου ανοίγματος κλπ. Τέλος, τοποθετούνται πλαίσια ανοιγμάτων σε διάφορες μορφές και διαστάσεις. (5:23 min - 42 MB)

Download in HD
CADware ΣΚΑΛΕΣ - ΡΑΜΠΕΣ - ΡΑΜΠΟΣΚΑΛΕΣ
  4.1. Σκάλα με σφηνοειδή πατήματα. Ράμπα.
Το πρόγραμμα μπορεί να χαράξει σχεδόν οποιαδήποτε σκάλα με σφηνοειδή πατήματα, κύριας ή βοηθητικής χρήσης. Δείτε πως εισάγονται τα δεδομένα και ρυθμίζονται οι σφήνες. Η τροποποίηση μιας ήδη σχεδιασμένης σκάλας, είναι απλή υπόθεση. Δείτε επίσης πως μπορείτε να υλοποιήσετε μια ράμπα στο χώρο, με την αντίστοιχη εντολή. (3:22 min
- 23 MB)

Download in HD
  4.2. Σκάλα με φορέα από ξύλο, μέταλλο ή beton.
Το είδος του φορέα μπορεί να είναι καθοριστική επιλογή για αρχιτεκτονικούς ή κατασκευαστικούς λόγους. Το πρόγραμμα παρέχει ευρεία γκάμα φορέων και τρόπων στήριξης με λεπτομερειακή διαμόρφωση. Η τροποποίηση μιας ήδη σχεδιασμένης σκάλας γίνεται με μεγάλη ευκολία. (2:41 min - 20 MB)

Download in HD
  4.3. Σκάλα με πλατύσκαλο από ξύλο, μέταλλο ή beton. Ραμπόσκαλα.
Ρυθμίστε τη θέση
του πλατύσκαλου, επιλέγοντας τον τρόπο ευθυγράμμισης του ουρανού με τα πατήματα. Επιλέξτε τύπο φορέα και τρόπο στήριξης και το πρόγραμμα θα κάνει τα υπόλοιπα. Σε μη τυποποιημένες μορφές σκάλας, μπορείτε να σχεδιάσετε την προβολή της με γραμμές και το πρόγραμμα θα δημιουργήσει το 3D. (3:03 min
- 21 MB)
Download in HD
CADware ΠΛΑΚΕΣ/ΔΟΚΟΙ - ΚΑΓΚΕΛΑ/ΣΤΗΘΑΙΑ - ΣΤΕΓΕΣ
  5. Πλάκες, δοκοί, δοκίδες.
Γ
ια την ολοκλήρωση του 3D μοντέλου, απαιτούνται ισχυρές εντολές σχεδίασης και τροποποίησης πλακών, δοκών και δοκίδων. Οι εντολές του CADware είναι φιλικά διαμορφωμένες με σκοπό τη μέγιστη λειτουργικότητα. Η νέα εντολή δοκίδων, σχεδιάζει τυποποιημένες διατομές και τις τοποθετεί εύκολα σε τυχαίες θέσεις στο χώρο. (3:33 min - 22 MB)

Download in HD
  6. Κάγκελα, στηθαία.
Επιλέξτε το μοτίβο κάγκελου που ταιριάζει στο θέμα σας. Αν δεν υπάρχει, μπορείτε να το σχεδιάσετε με απλές γραμμές. Το CADware θα το μετατρέψει σε 3D και θα το καταχωρήσει στη βιβλιοθήκη μοτίβων. Η σχεδίαση των στηθαίων, απλών ή με οπές, προσφέρει άμεσα αποτελέσματα με μεγάλη παραμετρικότητα. Οι δυνατότητες τροποποιήσεων σε σχεδιασμένα κάγκελα και στηθαία, είναι εντυπωσιακές. Δείτε αυτό το Video. (4:21 min
- 26 MB)
Download in HD
  7. Στέγες.
Η χάραξη μιας στέγης γίνεται με μια βασική προϋπόθεση: να είναι κατασκευάσιμη. Εσείς δίνετε το περίγραμμα και το ύψος της στέγης και το πρόγραμμα κάνει τα υπόλοιπα. Υποστηρίζεται η δημιουργία οπών στη στέγη και αετωμάτων. Δείτε επίσης τη δημιουργία μονόριχτων στεγών και την ευελιξία της εντολής που διαβάζει την κλίση από άλλη στέγη, προκειμένου να δώσει την ίδια κλίση. (3:11 min - 24 MB)
Download in HD
CADware ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΙΜΕΝΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  8. Διαστάσεις, Κείμενα.
Στις κατόψεις και τις τομές, οι διαστάσεις εισάγονται αυτόματα και τέμνουν μόνο τα στοιχεία που πρέπει. Το ίδιο εύκολα και οι στάθμες. Το σχέδιο συμπληρώνεται με όλες τις λέξεις και τα κείμενα που χρειάζονται, από βιβλιοθήκη έτοιμων λέξεων και φράσεων, την οποία μπορείτε να εμπλουτίσετε. Όλα έρχονται στο σωστό μέγεθος για τη συγκεκριμένη κλίμακα εκτύπωσης. (3:16 min
- 23 MB)
Download in HD
  9.1. Βιβλιοθήκη επίπλων, οικοδομικές λεπτομέρειες.
Η πλούσια βιβλιοθήκη επίπλων του CADware καλύπτει τις περισσότερες ανάγκες του μελετητή. Όλα τα έπιπλα είναι σχεδιασμένα ώστε να εμφανίζονται σωστά τόσο σε κάτοψη όσο και στο 3D. Η εισαγωγή τους στο σχέδιο είναι ελεγχόμενη και στη σωστή κλίμακα. Για τις ανάγκες των κατασκευατικών σχεδίων το πρόγραμμα περιέχει βιβλιοθήκες οικοδομικών λεπτομερειών. (4:24 min - 30 MB)
Download in HD
  9.2. Προσωπική βιβλιοθήκη.
Δημιουργήστε τις δικές σας βιβλιοθήκες επίπλων και συμβόλων και τοποθετήστε τις οργανωμένα στις καρτέλες προσωπικής βιβλιοθήκης του CADware. Αυτό το video δείχνει τη διαδικασία ομαδοποίησης αντικειμένων σε νέο block και την καταχώρηση του στις προσωπικές βιβλιοθήκες. Δείχνει επίσης τον τρόπο εισαγωγής του στο σχέδιο. (3:04 min - 24 MB)

Download in HD
CADware ΤΟΜΕΣ - ΟΨΕΙΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
  10. Τομή - Όψη.
Για τις ανάγκες της πολεοδομίας, το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα τομές και όψεις από τις έτοιμες κατόψεις. Οι τομές-όψεις είναι επεξεργάσιμες και επιδέχονται τροποποιήσεις. Παρακολουθήστε πως ολοκληρώνουμε το σχέδιο της τομής, με την προσθήκη διαγράμμισης, διαστάσεων, σταθμών και βιβλιοθηκών. (4:36 min - 35 MB)

Download in HD
  11. Τοπογραφικά - ανάγλυφο εδάφους.
Χωρίς να είναι τοπογραφικό πρόγραμμα, το CADware προσφέρει αξιόλογες τοπογραφικές εντολές. Στο video θα δείτε πως βάζουμε γράμματα ή αρίθμηση στις κορυφές πολυγώνου. Πως εμβαδομετρούμε με τον τύπο του Simpson ή του Ήρωνα και εισάγουμε το πινακάκι υπολογισμών. Πως δημιουργούμε ανάγλυφο μοντέλο εδάφους, από σημεία τοπογραφικού οργάνου. (4:05 min - 27 MB)
Download in HD
  12. Προμετρήσεις, έλεγχος φωτισμού - αερισμού.
Η διαδικασία προμετρήσεων θα μας δώσει όλα τα γεωμετρικά μεγέθη του κτιρίου, σε μ2, μ3 και τρέχοντα μέτρα αναλόγως. Προσμετρούνται: πατώματα, τοίχοι, (σοβάδες, χρωματισμοί) ανοίγματα, ντουλάπες, ντουλάπια, κάγκελα, σκάλες, στέγες και πολλά άλλα. Μπορεί επίσης να μας δώσει τις ποσότητες των αντίστοιχων υλικών. Από τις εμβαδομετρήσεις των χώρων προκύπτει ο πίνακας Φωτισμού - Αερισμού. (2:50 min - 21 MB)
Download in HD
CADware ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ - ΚΙΝΗΣΗ (Animation)
  13.1. Αυτόματος Φωτορεαλισμός.
Με τη βηματική διαδικασία φωτορεαλισμού, μπορείτε να παράγετε εξαιρετικά αποτελέσματα ακόμα και αν είναι η πρώτη φορά. Αυτό το video δείχνει πως φορτώνω τα υλικά, πως τοποθετώ νέα φώτα, πως καθορίζω την θέση παρατήρησης, το φόντο και την ανάλυση (μέγεθος) της τελικής εικόνας. (4:07 min - 32 MB)

Download in HD
  13.2. Φωτορεαλισμός, τροποποιήσεις φώτων, υλικών.
Κάθε αντικείμενο του CADware που εισάγεται στο σχέδιο, έχει το υλικό του. Δείτε πως μπορείτε να αλλάζετε αυτά τα υλικά με άλλα, σε κάθε αντικείμενο ή σε πολλά αντικείμενα ταυτόχρονα. Δείτε πως μπορείτε να παράγετε διαφορετικές  εικόνες του ίδιου χώρου τροποποιώντας τα φώτα και τα υλικά. (4:06 min - 34 MB)

Download in HD
  14.1. Κίνηση - Animation. Προετοιμασία.
Όλη η προετοιμασία του Animation είναι συγκεντρωμένη σε μία μόνο εντολή. Παρακολουθήστε πως δείχνουμε τη διαδρομή της κάμερας και του στόχου, πως ρυθμίζουμε την ταχύτητα και άλλες παραμέτρους. Πως κάνουμε προεπισκόπιση στο αποτέλεσμα πριν από τη χρονοβόρα παραγωγή του τελικού video. (3:54 min - 52 MB)

Download in HD
 

14.2. Κίνηση - Animation. Δείτε το αποτέλεσμα.
Κατεβάστε και δείτε το τελικό video. Αυτό το video δεν έχει αφήγηση. Δημιουργήθηκε με encoder (codec): VP31 On2 Technologies με ρυθμίσεις Lovest Allowed Quality=0 και Sharpness=High Detail. Όλες οι άλλες ρυθμίσεις είναι οι default. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιον encoder διαθέτει ο υπολογιστής σας, από το menu "για προχωρημένους" της εντολής. (0:09 min - 12 MB)
Download in HD