Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023
   
 
 

 


    
DEMO Video
 

 
Δείτε τις δυνατότητες του προγράμματος: Μέσα από τη διαδοχική παρακολούθηση των Video, μπορείτε να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας του AutoΔόμηση και να δείτε τις δυνατότητές του στην οργάνωση της μελέτης και την ετοιμασία του Διαγράμματος Δόμησης.
 
Τα Video ως εκπαιδευτικά βοηθήματα μπορούν να βοηθήσουν τον χρήστη να αντιληφθεί τον τρόπο λειτουργίας των εντολών του AutoΔόμηση ώστε να γίνει πιο παραγωγικός και να αξιοποιήσει τις ισχυρές δυνατότητες του προγράμματος.
 
Υποδείξεις με το mouse: κατά την εξέλιξη του Video, γίνονται υποδείξεις σημείων προσοχής με τις κατάλληλες κινήσεις του mouse (δείκτη). 
 
Η διαδοχή των Video, δείχνει τη σειρά που ακολουθεί ο χρήστης για να οργανώσει μια μελέτη και να καταλήξει στη δημιουργία του Διαγράμματος Κάλυψης.
 
- Τα Video δεν έχουν ήχο (αφήγηση).
- Είναι όλα φτιαγμένα σε υψηλή ανάλυση (HD). Αν δεν παίζουν σε υψηλή ανάλυση, δοκιμάστε άλλον Browser ή κατεβάστε τα στον υπολογιστή σας.

 

 
  1. Δουλεύοντας με περιγράμματα
Το περίγραμμα του κάθε χώρου αποτελεί βασική έννοια για το πρόγραμμα. Δείτε πως αναλύεται σε απλά γεωμετρικά σχήματα με περισσότερους από ένα τρόπους. Δείτε επίσης πως υπολογίζεται το εμβαδόν του κάθε γεωμετρικού σχήματος και καταγράφεται το συνολικό εμβαδόν του περιγράμματος. (2:49 min - 6,7 MB)

Download in HD
  2. Ανάλυση Οικοπέδου - Γηπέδου
Με παραστατική γραφική απεικόνιση το πρόγραμμα σας βοηθά να αναλύσετε τα κτίρια του οικοπέδου σε ορόφους και τον κάθε όροφο σε χώρους. Η ανάλυση είναι απόλυτα συμβατή με τις κατηγορίες χρήσης χώρων στα φορολογικά αδειών. (2:57 min - 3,5 MB)

Download in HD
  3. Όροφοι και περιγράμματα Χώρων - Εμβαδομετρήσεις
Η υπόδειξη των χώρων γίνεται εύκολα και γρήγορα με polylines ή δείχνοντας τις κορυφές κάθε χώρου (points). Δεν προκύπτουν περιορισμοί που να σχετίζονται με τον τρόπο σχεδίασης. Το πρόγραμμα υπολογίζει τα εμβαδά και μας δίνει τα συγκεντρωτικά ορόφου και κτιρίου. (3:01 min - 5,1 MB)

Download in HD
  4. Αποτελέσματα Ορόφου
Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα κάθε ορόφου. Τι μετράει στη δόμηση, στους ημιυπαίθριους και εξώστες, στον όγκο και στα φορολογικά. Δείτε πώς να κάνετε τροποποιήσεις. Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει για εσάς το υπόμνημα ορόφου με όλους τους υπολογισμούς. (3:34 min - 8,4 MB)

Download in HD
  5. Οικόπεδο, Όροι Δόμησης, ΓΟΚ
Ετοιμασία του σχεδίου του Δ. Κάλυψης. Υπολογισμός του εμβαδού οικοπέδου με ανάλυση του περιγράμματός του. Δήλωση των όρων δόμησης για κάθε περίπτωση, εντός και εκτός σχεδίου. Συμπλήρωση των ΦΕΚ και διαταγμάτων. Εμφάνιση του ΓΟΚ με κωδικοποίηση για κάθε ιδιότητα δόμησης. (4:08 min - 5,3 MB)

Download in HD
  6. Συγκέντρωση περιγραμμάτων, Κάλυψη, Φύτευση
Συγκέντρωση των καταχωρημένων στις κατόψεις πληροφοριών και εισαγωγή τους στο Δ. Κάλυψης. Αποτύπωση του σκαριφήματος κάτοψης μέσα στο οικόπεδο. Έλεγχος πραγματοποιούμενης κάλυψης. Έλεγχος φύτευσης και υπόδειξη χώρων που πρέπει να φυτευτούν. (3:25 min - 6,3 MB)

Download in HD
  7. Διάγραμμα Κάλυψης, Συγκεντρωτικά και Υπόμνημα
Αποτύπωση των σκαριφημάτων όλων των κατόψεων στο Δ. Κάλυψης. Με την βήμα προς βήμα καθοδήγηση του προγράμματος, επιβεβαιώνονται όλοι οι έλεγχοι των όρων δόμησης, της φύτευσης και των θέσεων στάθμευσης. Τέλος εισάγεται το τελικό υπόμνημα υπολογισμών και ελέγχων στο σχέδιο. (6:39 min - 13,0 MB)

Download in HD
  8. Σχηματική τομή ιδεατού στερεού
Προβλέπονται οι περιπτώσεις ενός ή περισσότερων κτιρίων και αντίστοιχων σχηματικών τομών στο οικόπεδο. Το πρόγραμμα γνωρίζει ήδη τα στοιχεία των κτιρίων και ζητάει τα επιπλέον μεγέθη που απαιτούνται για την αυτόματη δημιουργία ενός ή περισσότερων σχηματικών τομών του ιδεατού στερεού. (3:58 min - 6,2 MB)

Download in HD