Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023
   
 
 

Οδηγός Υπηρεσιών

Σχεδίαση Μελέτης

Gallery 2008
 
 

Φωτορεαλισμός/Visualization

Η ζήτηση του φωτορεαλισμού γνωρίζει συνεχή αύξηση στα τεχνικά έργα. Η ίδια αύξηση παρατηρείται και στη ζήτηση σεμιναρίων φωτορεαλισμού, εκτυπώσεων αφίσας εργοταξίου αλλά και διευκρινιστικών ερωτήσεων πάνω στον φωτορεαλισμό. Το γεγονός δεν είναι τυχαίο. Συνδέεται με τα άμεσα αποτελέσματα που φέρνει η επίδειξη της ζωντανής εικόνας του κτιρίου, αλλά και με την ευκολία της δημιουργίας εικόνων φωτορεαλισμού με το CADware.

Εμπειρία και εξασφάλιση

Η δημιουργία video με περιήγηση γύρω και μέσα σε ένα κτίριο, πριν από την κατασκευή του, ήταν πάντα επιθυμητή από τους μελετητές αλλά παρέμενε στη σφαίρα της επιθυμίας μέχρι την εμφάνιση του CADware 9.

Με αυτό το πρόγραμμα και τις βελτιώσεις των επόμενων εκδόσεων, η “Κίνηση” έγινε προσιτή για τον κάθε μηχανικό.

 
 

 
Υπηρεσίες

Παρουσίαση Μελέτης

Φωτορεαλισμός


Η υπηρεσία φωτορεαλισμού έχει σαν στόχο την φωτογραφική απεικόνιση ενός κτιρίου, μέσω του υπολογιστή, όταν το κτίριο είναι στο στάδιο της μελέτης.
Η απόδοση του θέματος γίνεται με βάση τα τελικά χρώματα και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, τον κατάλληλο φωτισμό και την ένταξή του στο φυσικό περιβάλλον.

Ο φωτορεαλισμός βοηθάει κατ’ εξοχήν στις περιπτώσεις των διαγωνισμών (αρχιτεκτονικών ή μελέτης-κατασκευής) ή της παρουσίασης ενός κτιρίου σε πελάτες ή υποψήφιους αγοραστές.

Η εφαρμογή του φωτορεαλισμού σε ένα έργο είναι πολύ σημαντική για την προώθησή του.
Οι εικόνες του φωτορεαλισμού μπορούν να εκτυπωθούν σε αφίσες εσωτερικού χώρου ή σε βινύλιο το οποίο μπορεί να αναρτηθεί στο εργοτάξιο.

Σεμινάρια Φωτορεαλισμού

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάριο λίγων ωρών που διαμορφώνεται έτσι ώστε να καλύψει τις δικές σας ειδικές ανάγκες και να βελτιώσει τις γνώσεις σας στον τρισδιάστατο σχεδιασμό και τον φωτορεαλισμό.

Σεμινάρια σχεδίασης
και φωτορεαλισμού


Τα οφέλη του Φωτορεαλισμού

Για τον μελετητή:
Για να δημιουργηθούν οι εικόνες φωτορεαλισμού θα πρέπει ο μελετητής να έχει ολοκληρώσει την μελέτη ακόμα και στο επίπεδο των χρωμάτων.

Η ολοκληρωμένη εικόνα του κτιρίου, όπως θα εμφανιστεί με τον φωτορεαλισμό, βοηθάει τον μελετητή να κάνει τις τελικές διορθωτικές επεμβάσεις σε επίπεδο σχεδίων, πολύ πριν από την κατασκευή. Το αποτέλεσμα είναι να αναβαθμίζεται η ποιότητα της μελέτης αφού μπορούν να συγκρίνονται διάφορες εκδοχές του τελικού αποτελέσματος.

Για τον πελάτη:
Η συμπεριφορά του πελάτη ή του υποψήφιου αγοραστή απέναντι στην εικόνα του φωτορεαλισμού είναι πολύ διαφορετική απ΄ ό,τι στα απλά σχέδια.

Ο πελάτης κατανοεί εύκολα το θέμα, κάνει ουσιαστικές παρατηρήσεις και αποφεύγονται ή ελαχιστοποιούνται οι συνηθισμένες παρεξηγήσεις.

Ο μελετητής από την πλευρά του κατορθώνει όχι μόνο να πείσει αλλά και να εντυπωσιάσει τον πελάτη του.

Εκτύπωση αφισών

Εκτυπώνουμε την εικόνα του φωτορεαλισμού σε αφίσα οποιουδήποτε μεγέθους.
Οι αφίσες εργοταξίου συνοδεύονται από πολύ απλές οδηγίες εφαρμογής και είναι αμετάβλητες για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Τιμοκατάλογος εκτυπώσεων
 

Αναλαμβάνουμε εμείς τον Φωτορεαλισμό σας

Αν θέλετε να δημιουργήσουμε εμείς τον φωτορεαλισμό του θέματός σας, τότε επικοινωνήστε μαζί μας.

E-mail: sales@art-cad.gr
Τηλ: 210-8228568

Θα σας παραδώσουμε εικόνες σε οποιοδήποτε μέγεθος για το γραφείο σας ή το εργοτάξιο.