Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023
   
 
 

Οδηγός Υπηρεσιών

Παρουσίαση Μελέτης

Gallery 2008
 
 

Εμπειρία και εξασφάλιση

Η ART ασχολείται με τη σχεδίαση μέσω Η/Υ από το 1988.
Στο διάστημα αυτό έχει αναλάβει τη σχεδίαση περισσοτέρων από 400 αρχιτεκτονικών θεμάτων από τα οποία τα 80 τουλάχιστον αφορούσαν σημαντικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ή μελέτες/κατασκευές.

 

 
Υπηρεσίες

Σχεδίαση Μελέτης

Η ART σχεδιάζει για εσάς !


Είδη σχεδίων που αναλαμβάνουμε να σχεδιάσουμε
Η ART αναλαμβάνει την παρουσίαση μελετών για αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ή για διαγωνισμούς μελέτης/κατασκευής.
Επίσης τη σχεδίαση μελετών για την πολεοδομία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υπουργείου για έκδοση οικοδομικής άδειας. Το είδος των σχεδίων που μπορούμε να σχεδιάσουμε ποικίλει και μπορεί να περιλαμβάνει από οικοδομικές λεπτομέρειες έως και αρχιτεκτονική διαμόρφωση τοπογραφικού ή έγχρωμου master-plan. Όλα τα σχέδια σχεδιάζονται πάντα με τις δικές σας προδιαγραφές, ή, εφόσον το επιθυμείτε, με τις προδιαγραφές υψηλού επιπέδου της ART.


 
   
 
   
 

Επαγγελματική συνέπεια

Η συνέπεια στον χρόνο παράδοσης και η υψηλή ποιότητα της σχεδίασης είναι δύο από τις θεμελιώδεις αρχές της υπηρεσίας σχεδίασης της ART.

Έλεγχος εφαρμογής μελέτης:
Κατά τη σχεδίαση, γίνεται έλεγχος της δυνατότητας εφαρμογής της μελέτης και ενημέρωση του πελάτη (μηχανικού) για τυχόν προβλήματα, τα οποία επιλύονται έγκαιρα στη φάση μελέτης και δεν εμφανίζονται στην κατασκευή.

Έγχρωμη παρουσίαση

Το τμήμα σχεδίασης της ART μπορεί να δώσει προσωπικότητα στα σχέδιά σας μέσα από πλούσιες και πρωτότυπες παρουσιάσεις.
Η προσθήκη χρωμάτων στα γραμμικά σχέδια τα κάνει πιο ευανάγνωστα και πιο ελκυστικά.
Αναβαθμίζει την εικόνα του γραφείου σας προς τους πελάτες σας.