Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023
   
 
 

CADware Κεντρική Σελίδα

Γιατί CADware
Περισσότερα για CADware

CADware i-Net
CADware Classic
CADware i-Net vs. Classic

Τι νέο στο CADware
Demo Video

Download CADware i-Net
Download CADware Classic

 
Προϊόντα:
CADware logo

Δύο τρόποι διάθεσης:

 
 CADware i-Net

Συνδρομητικό

 CADware Classic Μόνιμο

Ολοκληρωμένο αρχιτεκτονικό λογισμικό.
Λειτουργεί μέσα στο AutoCAD ως Plug-In.
Είναι Ελληνικό προϊόν.
Ειδική τιμή για φοιτητές και εκπαιδευτικά κέντρα.
 
Τι είναι το CADware: είναι αρχιτεκτονικό λογισμικό που εγκαθίσταται στο AutoCAD ως Plug-in και το μετατρέπει σε ολοκληρωμένο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα. Όλο το πρόγραμμα, τα μενού και τα μηνύματα είναι στην Ελληνική γλώσσα και ακολουθεί τους Ελληνικούς κανονισμούς.
 
Τι προσφέρει στον μηχανικό: τo CADware αυτοματοποιεί τη καθημερινή δουλειά του μελετητή και του σχεδιαστή σε όλες τις φάσεις, από τα προσχέδια και το τοπογραφικό, μέχρι τη μελέτη εφαρμογής και το υλικό παρουσίασης και προώθησης της μελέτης.
 
Πόσο αλλάζει το περιβάλλον του AutoCAD: δεν αλλάζει καθόλου το γνωστό περιβάλλον του AutoCAD αλλά ούτε και ο τρόπος λειτουργίας του. Όλες οι εντολές του CADware περιέχονται σε ένα pull down menu που προστίθεται στο τέλος της μπάρας, αλλά και σε εικονίδια - tool bars. Τις εντολές αυτές μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε μαζί με τις εντολές του AutoCAD.
 

Τα οφέλη του CADware

Οργάνωση και τυποποίηση σχεδίων.

Ταχύτητα και παραγωγικότητα.

Τρισδιάστατο μοντέλο κτιρίου.

 

Συνεργασία του CADware με άλλα προγράμματα

Ενεργειακά: συνεργάζεται με το AutoKENAK, πρόγραμμα ενεργειακών επιθεωρήσεων και μελετών. Τα στοιχεία που αναγνωρίζονται είναι: κουφώματα (τύπος, διαστάσεις, τρόπος ανοίγματος, ανοιγόμενα ή συρόμενα), υποστηλώματα, δοκοί, κλπ.

Στατικά: συγκεκριμένα προγράμματα μπορούν, μέσω  αρχείων dwg ή dxf, να διαβάζουν τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του CADware. Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που αναγνωρίζονται είναι: τοίχοι, υποστηλώματα, ανοίγματα κλπ.