Ενημερώθηκε: 13 Μαρτίου 2021
   
 
 

 
 
Περισσότερα για AutoΔόμηση

 
Σας μαθαίνει τον τρόπο εφαρμογής του ΝΟΚ σε κάθε περίπτωση Δόμησης:
 

Οργανώνει τη δόμηση και όλη τη διαδικασία του διαγράμματος Δόμησης:
Με μια εξελιγμένη διαδικασία αυτόματων εμβαδομετρήσεων το AutoΔόμηση θα κάνει:

bullet

Ανάλυση οικοπέδου σε κτίρια

bullet

Ανάλυση κτιρίων σε ορόφους

bullet

Ανάλυση ορόφων σε χώρους

bullet

Ανάλυση χώρων σε κατηγορίες Δόμησης

bullet

Οργάνωση γεωμετρικών υπολογισμών Δόμησης

bullet

Οργάνωση αποτελεσμάτων

bullet

Οργάνωση ελέγχων ΝΟΚ

bullet

Περιέχει τον ΝΟΚ

 
Υπολογίζει και ελέγχει κατά ΝΟΚ:
bullet

Κάλυψη και Δόμηση

bullet

Ύψη και Πλάγιες αποστάσεις

bullet

Εξώστες και Ημιυπαίθριους

bullet

Συντελεστή όγκου

bullet

Όγκο για έλεγχο ΔΕΗ

bullet

Θέσεις στάθμευσης

bullet

Επιφάνειες για Φορολογικά

bullet

Φύτευση οικοπέδου

 

Αυτόματη δημιουργία όλων των σχεδίων και όλων των υπομνημάτων του Δ.Δ.:

bullet

όλα τα σκαριφήματα ορόφων για το Διάγραμμα Δόμησης,

bullet

όλους τους αναλυτικούς υπολογισμούς υπομνημάτων, έτοιμους για τον έλεγχο της πολεοδομίας,

bullet

τις σχηματικές τομές (ιδεατό στερεό) με τις απαραίτητες στάθμες και διαστάσεις,

bullet

θα σώσει όλα τα παραπάνω μέσα σε πίνακες, για να μπορείτε να κάνετε δοκιμές και τροποποιήσεις.

 
 
Δείτε οθόνες του προγράμματος AutoΔόμηση (screenshots)

Στοιχεία οικοπέδου

Επιτρεπόμενη Δόμηση

Ανάλυση ορόφου σε χώρους και εμβαδά

 

 
 
Δείτε τα υπομνήματα που δημιουργούνται αυτόματα (δείγματα)

Δείγμα 1

Δείγμα 2

Δείγμα 3