Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023

   
 
 


 
Προϊόντα:
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΝΑΚ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
AutoCAD

 
Εκδόσεις AutoKENAK σε περιβάλλον AutoCAD
 
 
 
Ενεργειακές Μελέτες και Επιθεωρήσεις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις μόνο
AutoKENAK FULL AutoKENAK CERT
Πλήρης έκδοση. Μπορεί να πραγματοποιήσει ενεργειακές μελέτες και επιθεωρήσεις σε οποιοδήποτε έργο. Δημιουργεί τα σχέδια που απαιτούνται. Δημιουργεί τεύχος τεκμηρίωσης. Συνεργάζεται με το πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, εφόσον το επιλέξετε ως λογισμικό υπολογισμών και μπορεί να εξάγει τα αποτελέσματα ενεργειακής κατάταξης. Σε περίπτωση επιθεωρήσεων, λειτουργεί όπως το πρόγραμμα AutoKENAK CERT.
 
Έκδοση για ενεργειακές επιθεωρήσεις μόνο. Δημιουργεί αρχείο XML για υποβολή στο "www.buildingcert.gr".
Συνεργάζεται με το πρόγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, εφόσον το επιλέξετε ως λογισμικό υπολογισμών και μπορεί να υπολογίσει την ενεργειακή κατάταξη πριν από την υποβολή, εφόσον το επιθυμείτε. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρόγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ δεν είναι απαραίτητο.
 
 
Πρόγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ: Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, το πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων ενεργειακής κατάταξης, εφόσον το επιλέξετε ως λογισμικό υπολογισμών. Επομένως για να λάβετε αποτελέσματα, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
 
AutoKENAK και AutoCAD
 

Εκδόσεις AutoCAD:  Το πρόγραμμα λειτουργεί μέσα στο AutoCAD. Επομένως θα πρέπει να έχετε AutoCAD εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Το AutoKENAK δεν πραγματοποιεί ελέγχους στο AutoCAD που έχετε, εκτός από την έκδοση (2021, 2022 κλπ) για λόγους συμβατότητας.
Για κάθε έκδοση AutoCAD, υπάρχει διαφορετική έκδοση του AutoKENAK, π.χ. AutoKENAK 2022 για AutoCAD 2022. Υποστηρίζονται οι εκδόσεις που περιλαμβάνονται στη σελίδα: Download AutoKENAK

 

Εγκατάσταση εκδόσεων: Σε έναν υπολογιστή μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο μία έκδοση AutoKENAK, όποια θέλετε. Σε δεύτερο υπολογιστή μπορείτε να εγκαταστήσετε άλλη έκδοση. Η συνδρομή σας υποστηρίζει όλες τις εκδόσεις.

 

Αλλαγή Υπολογιστή: Αν αλλάξετε υπολογιστή μπορείτε να εγκαταστήσετε το AutoKENAK και να λάβετε Άδεια Χρήσης αφού πρώτα ενημερώσετε το Κέντρο Ελέγχου Αδειών της ART. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υπολογιστής κλαπεί ή καταστραφεί.

 

Προμήθεια εκδόσεων AutoKENAK:
Οι εκδόσεις είναι διαθέσιμες στη σελίδα  Download AutoKENAK.
Μπορείτε να τις κατεβάζετε και να τις εγκαθιστάτε εφόσον έχετε τους κατάλληλους κωδικούς που συνοδεύουν τη συνδρομή σας.

 
Συνεργασία AutoKENAK και CADware
 
Τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας των δύο προγραμμάτων:
Αν τα σχέδιά σας έχουν σχεδιαστεί με CADware, τότε το AutoKENAK αναγνωρίζει αυτόματα όλα τα υποστυλώματα και όλα τα κουφώματα. Τα κουφώματα αναγνωρίζονται και ταξινομούνται ως πόρτα ή παράθυρο, ως ανοιγόμενο ή συρόμενο, ως μονόφυλλο ή δίφυλλο ή ως γυάλινη πρόσοψη.
 
Συμβατότητα με εκδόσεις CADware:
Το AutoKENAK είναι συμβατό με τις εκδόσεις CADware 2010 και άνω. Σχέδια παλαιότερων εκδόσεων θα πρέπει να ανοίγουν και να σώνονται με έκδοση 2010 και άνω.
 
Διορθωτικές εκδόσεις CADware:
Προκειμένου να γίνει συμβατό το CADware που έχετε με το AutoKENAK, θα πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τις τελευταίες ενημερώσεις CADware (patches) που θα βρείτε στην ενότητα CADware Downloads της ιστοσελίδας της ART. Ισχύει για CADware 2010 και άνω.